Logotyp

OBCHODNÍ PODMÍNKY - Česká republika


Obchodní podmínky pro Slovensko naleznete ZDE.

Upozornění:
Pokud Vám balíček nedorazí do týdne (od objednání na dobírku nebo od zaplacení na náš účet), prosím informujte se o stavu Vaší objednávky e-mailem na obchod@kojenecke-obleceni.net, nebo telefonicky (v pracovních dnech v době 7-16 hod.) na tel. čísle: 555 508 930. Objednávky provádějte pouze postupem uvedeným v sekci jak nakupovat.
 
Fotografie produktů jsou pouze ilustrativní a nemusejí zcela přesně odpovídat skutečnému barevnému odstínu (zobrazený odstín závisí rovněž na barevném nastavení monitoru atd.). Případné dekorace nejsou součástí výrobku, pokud tak není v popisu uvedeno. Texty popisů výrobků jsou z informačních zdrojů výrobců.
 
Důležité upozornění pro nastávající maminky
Pokud máte před termínem porodu, popřípadě rizikové těhotenství, prosíme uvádějte jako adresu pro doručení adresu přítele nebo manžela, vyhnete se tak potížím s doručením zásilky.

Podmínky dodání

Vynakládáme veškeré úsilí pro co nejrychlejší dodání zboží od chvíle objednávky. Standardní termín dodání je 1-3 pracovní dny, maximální termín dodání je do 10 pracovních dnů (Pokud není v detailu zboží uvedeno jinak). Obvykle však zboží expedujeme další pracovní den po přijetí objednávky a přepravní společnost IN TIME má na doručení 1 pracovní den, takže zboží máte doma za 2 dny po uskutečnění objednávky. U objednávek zasílaných na Slovensko je termín dodání 2-5 pracovních dnů. U objednávek, které nebudeme schopni odeslat v termínu lze tento posunout, avšak pouze se souhlasem zákazníka. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti IN TIME.

Bohužel může dojít i k situaci, kdy nebudeme moci dodat zboží ve stanovené lhůtě. V tomto případě Vás budeme vždy kontaktovat a dohodneme se s Vámi na dalším postupu (obdržíte informaci o dostupnosti zboží, nabídneme Vám jiné podobné zboží, projednáme storno objednávky). Vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit v případě, že zboží nebude u dodavatele dostupné. Jestliže bude nedodané zboží předem uhrazeno a dohodneme se s Vámi na stornu objednávky, bude Vám částka za objednávku vrácena do 7 dnů od uskutečnění dohody.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Pokud zvolíte jako způsob platby platbu převodem na náš účet, bude pro Vás zboží rezervováno po dobu 7 dnů. Pokud po uplynutí této lhůty nebude celá částka objednávky (včetně poštovného) připsána na náš účet, bude objednávka stornována a zboží vráceno do prodeje.

Provozovatel internetového obchodu kojenecke-obleceni.net ani dodavatel nenese odpovědnost za zásilky svěřené k dodání společnosti IN TIME. V případě nedoručení zásilky nás kontaktujte e-mailem na adrese obchod@kojenecke-obleceni.net nebo telefonicky (v pracovních dnech v době 7-16 hod.) na tel. čísle: 555 508 930, za účelem projednání věci a dohodnutí reklamace služeb IN TIME. Náhradní zboží Vám zašleme či zaplacenou částku vyplatíme až po vyřízení reklamace u dopravce. O výsledku budete informováni.

V případě poškození zásilky - roztržený či jinak poškozený balík, zásilku od dopravce nepřebírejte nebo u přepravy IN TIME zásilku přeberte s výhradou (písemně na doručovacím formuláři) a o tomto nás prosím informujte, abychom mohli věc u dopravce reklamovat.

V případě odmítnutí převzetí zásilky zákazníkem, si provozovatel internetového obchodu www.kojenecke-obleceni.net a také dodavatel vyhrazuje právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s dopravou zásilky k zákazníkovi a zpět a nákladů na odeslání faktury.

Cenové podmínky

Seznam zboží s ceníkem je návrhem kupní smlouvy, obsahuje prodejní cenu s daní z přidané hodnoty. Ceny jsou uvedeny u každé položky zboží v Kč i EUR. K této ceně je poté připočítáno poštovné. Ceny zboží jsou uvedeny s DPH. Ke zboží je vždy přiložena faktura (daňový doklad), který zároveň slouží i jako dodací a záruční list. Odesláním objednávky s vybraným zbožím vyjadřuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami.

Možnosti a podmínky dodání:

ČR - dodání přepravní společností IN TIME
Zboží Vám bude doručeno přepravní společností IN TIME. Tato společnost zboží doručí do 24 hodin po expedici. O doručení budete předem informování řidičem IN TIME, se kterým si můžete popř. dohodnout dobu a místo předání zboží. Průběh přepravy můžete sledovat na internetu na stránkách www.intime.cz po zadání kódu balíku, který vám na vyžádání zašleme.
Cena přepravy:
Objednávka do 1500,- Kč - dopravné 65,- Kč
Objednávka nad 1500,- Kč - dopravné ZDARMA!!!

Slovensko - dodání prostřednictvím IN TIME
Zboží Vám bude doručeno prostřednictvím kurýrní služby IN TIME do 48 hodin od expedice. V Bratislavě a okolí do 24 hodin od expedice.
Cena přepravy:
Objednávka do 60,- € - dopravné 3,- €
Objednávka nad 60,- € - dopravné ZDARMA!!!

Možnosti a podmínky úhrady:

ČR - platba poštovní dobírkou - 40,- Kč
Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu dobírkou. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR. Při tomto způsobu úhradu bude k objednávce připočtena částka 40,- Kč.

ČR - platba bankovním převodem - 0,- Kč
Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu bankovním převodem. Úhradu provede zákazník předem na účet u Komerční banky, a.s. č. 43-5374080247/0100. Při tomto způsobu úhrady je nutno uvést variabilní symbol, který obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Zboží bude zasláno až po úhradě celé částky objednávky včetně poštovného. Pokud nedojde k připsání celé částky včetně poštovného na účet dodavatele do 7 dnů, bude objednávka stornována. Při tomto způsobu úhrady není k objednávce připočítávána žádná částka.

Slovensko - platba poštovní dobírkou - 2,- €
Zákazník ze Slovenské republiky může jako formu úhrady zvolit Slovensko - platba dobírkou. Slovensko - platba dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území SR s dodací adresou na území SR. V tomto případě je k objednávce připočtena částka 2,- EUR.

Slovensko - platba bankovním převodem - 0,- €
Zákazník ze Slovenské republiky může jako formu úhrady zvolit platbu bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet u Slovenské Tatrabanky č.: 2625208281/1100. Při tomto způsobu úhrady je nutno uvést variabilní symbol, který obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Zboží bude zasláno až po úhradě celé částky objednávky včetně poštovného. Pokud nedojde k připsání celé částky včetně poštovného na účet dodavatele do 7 dnů, bude objednávka stornována. Při tomto způsobu úhrady není k objednávce připočítávána žádná částka.

Storno objednávky

Objednávku je možno stornovat, a to zasláním emailu s informací o tom, že chcete svou objednávku zrušit a to do 6-ti hodin od uskutečnění objednávky. V případě předchozího provedení platby na účet Vám bude vrácena zaslaná částka do 7 dnů od připsání na účet dodavatele. Prosím tedy o důkladné promyšlení objednávky a odeslání až ve chvíli, kdy jste si jisti, že zboží skutečně chcete.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel i dodavatel internetového obchodu kojenecke-obleceni.net se zavazují, že Vaše osobní údaje neposkytnou v jakékoli podobě další straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona 101/2000 Sb. přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Pouze jméno, příjmení adresa a telefon budou předány dopravci (Česká pošta, Slovenská pošta, IN TIME, případně jiný) za účelem doručení zboží. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů. Registrací v obchodě kojenecke-obleceni.net vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a použitím Vašich osobních údajů ke komunikaci s Vámi. Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami také zákazník dává souhlas se zasíláním obchodních sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízení účasti v anketách a průzkumech trhu emailem, nebo telefonicky. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční doba

Na veškeré zboží (vyjma drogistického a zboží s uvedenou dobou použitelnosti) prodávané v našem internetovém obchodě, se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

•    zboží bylo poškozeno nevhodným nebo neodborným zacházením,
•    zboží bylo poškozeno přírodními živly,
•    zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Tato doba se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada na výrobku, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

•    jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nebo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
•    jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má zákazník právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
•    jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a brání řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
•    jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
Prodávající (dodavatel) nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (výměna zboží nebo vrácení peněz).

Podle § 598 občanského zákoníku má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na zaslání nebo dopravu zboží) Pokud se prokáže reklamace jako neoprávněná, hradí náklady spojené v souvislosti s posouzením reklamace zákazník.

Postup při reklamaci

Kupující oznámí oprávněnou reklamaci písemně a to následujícím způsobem:

•    na e-mailovou adresu provozovatele obchodu: obchod@kojenecke-obleceni.net zašle detailní popis reklamace spolu s fotografií poškozeného zboží zobrazující reklamované vady.

Kupující bude nejpozději do 3 pracovních dnů informován dalším postupu při reklamaci.

Kontaktní adresy pro doručování reklamovaného zboží:

pro ČR:
CARERO s.r.o.
Písek 311
739 84 Písek u Jablunkova

pro SR:
CARERO s.r.o.
P.O. BOX 123
022 01 Čadca

Pokud se jedná o objemnou zásilku nad 20 kg, může prodejce (dodavatel) po předchozí domluvě s kupujícím zajistit vyzvednutí a přepravu zásilky u kupujícího prostřednictvím přepravní společnosti IN TIME. Náklady na přepravu reklamovaného zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodejce (dodavatel).

Vrácení zboží bez udání důvodu

Kupující má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, pokud možno v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce (dodavatel) vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena.

K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník doručí vrácené zboží na adresu dodavatele. Prodávající (dodavatel) vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží snížené o skutečně vynaložené náklady, příp. snížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.

Výměna zboží

V případě objednání nevyhovujícího zboží (velikost, barevné provedení atd.) je možné toto vyměnit za vhodné nebo jiné zboží se započtením hodnoty původního (nejedná se o reklamaci ani vrácení zboží podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku). V tomto případě hradí náklady spojené s vrácením zboží kupující a náklady spojené s opětovným zasláním hradí prodávající (dodavatel). U vyměněného zboží tedy není účtováno zpětné dopravné ke kupujícímu. Podmínkou výměny zboží je stejná, příp. vyšší hodnota nově požadovaného zboží a zaslání původního zboží v nepoškozeném a nepoužitém stavu v původním obalu. V případě, že došlo k pochybení ze strany prodávajícího, který omylem zaslal jiné než objednané zboží (záměna), veškeré náklady spojené s výměnou zboží hradí prodejce (dodavatel), případně nabídne kupujícímu slevu na výrobku.

Postup při výměně zboží
Kupující oznámí písemně tuto skutečnost a to následujícím způsobem:

•    na e-mailovou adresu provozovatele obchodu: obchod@kojenecke-obleceni.net zašle detailní popis požadované výměny zboží.

Kupující bude nejpozději do 3 pracovních dnů informován o dalším postupu.

Kontaktní údaje

Provozovatel internetového obchodu:

Michal Garšic
Černá 1419/9
747 05 Opava – Kateřinky
IČ: 74852353

Tel.: +420 723 702 888
Email: obchod@kojenecke-obleceni.net
Adresa internetového obchodu: www.kojenecke-obleceni.net

Dodavatel a prodávající:

CARERO s.r.o.

Písek 311
739 84 Písek u Jablunkova
Česká republika
Tel. ČR (7-16): 555 508 930
Tel. SR (7-16): 04/1228 9909

IČ: 28108272

DIČ: CZ28108272
jsme plátci DPH


Zasílám na Slovensko

Kojenecké Oblečení

Kojenecké Potřeby

Hračky

Nábytek

Cestování

Pro maminkyVýrobci

Filtrace

Informace

Provozovatel internetového obchodu Kojenecké-oblečení.net:

Michal Garšic
Černá 1419/9
747 05 Opava – Kateřinky
IČ: 74852353

Tel.: +420 723 702 888

Email pro informace, reklamace a veškerou komunikaci s námi:
obchod@kojenecke-obleceni.net
Adresa internetového obchodu: www.kojenecke-obleceni.net

Dodavatel a prodávající:

CARERO s.r.o.

Písek 311
739 84 Písek u Jablunkova
Česká republika
Tel. ČR (7-16): 555 508 930
Tel. SR (7-16): 04/1228 9909

IČ: 28108272

DIČ: CZ28108272
jsme plátci DPH

Kontaktní adresa v SR:

CARERO s.r.o.
P.O. BOX 123
022 01 Čadca

Kontaktní adresy pro doručování reklamovaného zboží:


pro ČR:

CARERO s.r.o.
Písek 311
739 84 Písek u Jablunkova

pro SR:

CARERO s.r.o.
P.O. BOX 123
022 01 Čadca

© 2007 - 2016 kojenecke-obleceni.net | Valid XHTML 1.0 STRICT

Čas potřebný ke zpracování stránky: 1.50 sekund.